ตารางสอบ 

วันที่

รายละเอียด

สนามสอบ

weblink

สถานะ

24-26 เมษายน 2560 สอบ ป้องกันฯ ข้าราชการ กทม. ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://ksb.bangkok.go.th

 

ประกาศรายชื่อ

 

29 เมาายน 2560 สอบ กรมการขนส่ง มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://dlt.job.thai.com/

ประกาศรายชื่อ
29 เมษายน 2560

สอบ กรมพัฒนาที่ดิน

วิทยาลัย เทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

 รายละเอียดเพิ่มเติม

http://ldd.thaijobjob.com/

 ประกาศรายชื่อ
29 เมษายน 2560

สอบ กรมบังคับคดี

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://led.job.thai.com/

ประกาศรายชื่อ
30 เมษายน 2560 สอบ การไฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตามประกาศของแต่ละเขต/ภูมิภาค

 รายละเอียดเพิ่มเติม

http://test.thaijobjob.com/niets2/pea.php

ประกาศรายชื่อ
30 เมษายน 2560 สอบ กระทรวงพาณิชย์  มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

 รายละเอียดเพิ่มเติม

https://opsmoc.job.thai.com/

 ประกาศรายชื่อ